ประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปะหัตถกรรมฯ

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันนักเรียน ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป. สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เพื่อร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๔ ณ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจะดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมีนายบุญสม ทองทา รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ร่วมให้ข้อคิดเห็นและแนวทางในการประชุมในครั้งนี้ และมีข้าราชการครูในสังกัดเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดการแข่งขันของนักเรียนเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมและคัดเลือกนักเรียนและโรงเรียนที่มีความสามารถในการแข่งขันในระดับภาค ต่อไป

IMG_0323 IMG_0331 IMG_0332 IMG_0333 IMG_0334 IMG_0338 IMG_0339 IMG_0341 IMG_0343 IMG_0363

IMG_0320 IMG_0322IMG_0365

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ / กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช     นิสังกาศ              กำกับ

วุฒิศักดิ์   พรหมคช             ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี           ควบคุม

ศักดิ์ชัย    บรรณสาร            อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา