ขอรับเกียรติบัตรการจัดตั้งกลุ่ม – กอง และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบนี้ ให้มาขอรับเกียรติบัตรการจัดตั้งกลุ่ม – กอง และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  (ลส.1 ลส.2 ลส.3) ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                              โทร 081-949-9130   คุณจันทนา ทัศนวรานนท์

10668123_835849453099974_587351582_n

ติดต่อเรา