ประกวดโครงงานคุณธรรม เยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวง

วันที่ 3 กันยายน 2557

โรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้าร่วมการประกวดโครงงานคุณธรรม

เยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวง

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

DSCF4602 DSCF4603 DSCF4605 DSCF4613 DSCF4614

ติดต่อเรา