ประกาศผลการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”ปีการศึกษา 2557

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้ดำเนินการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ”

ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 3 ก.ย.2557  ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ ผลการประกวดดังนี้

1.  โรงเรียนบ้านทัพหลวง                             เหรียญทอง               ชนะเลิศ

2. โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน                 เหรียญทอง               รองชนะเลิศอันดับ 1

3.โรงเรียนบ้านคลองผักขม                          เหรียญทอง              รองชนะเลิศอันดับ 2

4. โรงเรียนบ้านวังใหม่                                  เหรียญทอง

5. โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม                      เหรียญทอง

6. โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส                         เหรียญทอง

7. โรงเรียนบ้านคลองเจริญ                         เหรียญทอง

8. โรงเรียนบ้านหนองหว้า                             เหรียญเงิน

ติดต่อเรา