แจ้งรายละเอียดการแข่งขันคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64

รายละเอียดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ  (คอมพิวเตอร์) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  โรงเรียนสระแก้ว วันอาทิตย์ที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557  คลิก smn_computer57

ติดต่อเรา