ประชาสัมพันธ์แผนผังห้องสอบ การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 ประชาสัมพันธ์แผนผังห้องสอบ การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้  วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557

แผนผัง >>>> sts

 

หมายเหตุ. ท่านสามารถดูภาพจริงได้จากแผนที่ใน google นะครับ โดยเลือกที่ street. หรือ ดูจาก app google map ก็ได้ครับ

ติดต่อเรา