นักเรียนอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6  โรงเรียนบ้านคลองทราย

ร่วมกิจกรรมอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในสถานบันครอบครัวแก่ผู้ปกครองและเยาวชน ณ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

 

 

DSC02525 DSC02527 DSC02529 DSC02518 DSC02519 DSC02522 DSC02523 DSC02524

ติดต่อเรา