ประเมินครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านซับมะนาว

1-57

 

ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ทั้งด้านปฏิบัติตน ด้านปฏิบัติงาน  ซึ่งอุทิศตนอย่างเต็มที่ มีความรับผิดชอบ ขยัน และอดทน และประพฤติตนเป็นแบบแย่างที่ดี

ติดต่อเรา