ประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปะฯ

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป. สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีข้าราชการครูในสังกัดเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดการแข่งขันของนักเรียนเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมและคัดเลือกนักเรียนและโรงเรียนที่มีความสามารถในการแข่งขันในระดับภาค ต่อไป

IMG_4389 IMG_4390 IMG_4394 IMG_4396 IMG_4397 IMG_4399 IMG_4400 IMG_4425 IMG_4469 IMG_4475 IMG_448010653530_10152433696793440_3837725814457968615_n

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา