กำหนดสถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองเตียน

 

แจ้งสนามสอบกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองเตียน วันที่ 13 กันยายน 2557

ติดต่อเรา