ขอเชิญชวนศึกษาดูงานนวัตกรรมการบริหารงานในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ลดขั้นตอนการทำงาน ในสถานศึกษาขนาดเล็ก

ขอเชิญชวนศึกษาดูงานนวัตกรรมการบริหารงานในสถานศึกษา

อย่างเป็นระบบ ครบวงจร ลดขั้นตอนการทำงาน

ในสถานศึกษาขนาดเล็ก

หอประชุมรวมใจภักดิ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต ๑

วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

111

20140903_092925 20140903_092047 20140903_092014 20140903_091659 20140903_091524 20140903_091022 20140903_090948 20140903_090638 20140903_090617

ติดต่อเรา