แจ้งเพิ่มเติม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

a

 

ด้วย สพป.สระแก้ว เขต 1  จะแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่  ในวันที่ 7 และ 13 ก.ย. 57  ณ  สพป.สระแก้ว เขต 1    จึงขอแจ้งเพิ่มเติม  สำหรับโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นให้ดำเนินการออกข้อสอบร่วมกับ สพป.สระแก้ว เขต 1    โดยศึกษารายละเอียดตามที่แนบมา  และให้ระดับประถมฯ(ป.4-6)  ส่งภายในวันศุกร์ที่ 5 ก.ย. 57   และระดับมัธยมศึกษา ฯ (ม.1-3)ส่งภายในวันศุกร์ที่12  ก.ย. 57  ที่ ศน.ชื่นจิตร์  เกิดแจ้ง  โทร. 081-377-9101  ทั้งนี้  จะไม่รับข้อสอบในวันแข่งขันฯ

Sci 57

ติดต่อ สพป.สก.1