แผนผังสถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

แผนผังสถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  64  ปีการศึกษา  2557  โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

phanphung