คุณลุงใจดีมาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวและไอศครีม

 

ขอขอบคุณ ร้านณัฐหทัยโฟน เมืองแก้ว

โดยมีคุณลุง  อัครนันท์  คุณณัฐหทัย  หงส์วริทธิธร  และครอบครัว  

มาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวและไอศครีม แก่เด็กโรงเรียนบ้านลุงพลู  ได้อิ่มกันทั่วหน้า  

เมื่อวันศุกร์  ที่ 29  สิงหาคม  2557

***********

1

5

6

4

7

8

9

10

11

12

ติดต่อเรา