ทหารประชุมในหมู่บ้าน

นายทวีศักดิ์  พึ่งบัว  ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านคลองทราย

และคณะครูร่วมประชุมกับทหาร ณ หมู่บ้านคลองทราย เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชน

DSC05322 DSC05324 DSC05326 DSC05328 DSC05329 DSC05331 DSC05337 DSC05340

ติดต่อ สพป.สก.1