!!! ด่วนที่สุด!!! เชิญโรงเรียนในสังกัดชมรายการถ่ายทอดสดฯ

ขอเชิญชมรายการถ่ายทอดสด นโยบาย สพฐ. 2558 วันที่ 2 กันยายน 2557
เวลา 16.00 – 17.00 น. ช่อง Modern Nine TV  / เลขาธิการ กพฐ.

ติดต่อเรา