โครงการอบรมดี.เจ ตำบลคลองหินปูน ต้านภัยยาเสพติด ณ อาคารอเนกประสงค์ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2557

โครงการอบรมดี.เจ ตำบลคลองหินปูน ต้านภัยยาเสพติด

ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี

วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2557

ทีมวิทยากร (ทีม เดอะปิ๊งโดนใจ ตำรวจภูธร จ.สระแก้ว)

1.พ.ต.ต.ทศพร   สอนบุตร

2.ร.ต.ต.ณัฐกมนต์   บุญเพ็ง

3.ส.ต.ต.อธิวัฒน์   ยิ้วว่อง

10001002100310041005

ติดต่อเรา