ติดตั้งจานดาวเทียม DLTV

โรงเรียนบ้านวังดาราได้ติดตั้งจานดาวเทียม ระบบ Dltv ที่รองรับการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกล เพื่อตอบสนองนโยบายในการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

ติดต่อเรา