หมู่บ้านศีล 5

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์  พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ของหมู่ 12 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ร่วมกับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ผู้ใหญ่บ้าน และชุมชน 

โดยมีนายณัฏชัย นำพูลสุขสันต์ นายอำเภอเมืองสระแก้ว  เป็นประธานในพิธี

10621026_369738819841904_1771649915_n1 SAM_55291 SAM_55291 SAM_55241 SAM_55201

ติดต่อ สพป.สก.1