ชุมชนเข้มแข็งเพราะศิษย์เก่าใจบุญ

ชุมชนเข้มแข็งเพราะศิษย์เก่าใจบุญ

ขอขอบคุณศิษย์เก่ารุ่นที่7 พร้อมด้วยชุมชน

จัดกองผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อรุ่นน้อง

1 กันยายน 2557

p7_01 p7_02 p7_03 p7_04 p7_05 p7_06 p7_07 p7_08 p7_09 p7_10 p7_11 p7_12 p7_13 p7_14 p7_15 p7_16 p7_17 p7_18 p7_19 p7_20 p7_21 p7_22 p7_23 p7_24 p7_25 p7_26 p7_27 p7_28 p7_29

ติดต่อเรา