แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รายละเอียดดังเอกสารที่ส่งมาด้วย

IMG_0002

IMG_0001

123456

pch

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา