ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ

ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ คุณครูประโยชน์ หนูศิริ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 18.00 น

ร่วมรับประทานอาหาร(โต๊ะจีน)  ขอเชิญร่วมจองโต๊ะได้ที่ ครู ปัญญา  ศรีโมรา  081-8630412  (บัตร 8 ท่าน 2,000 บาท)

ติดต่อ สพป.สก.1