ประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมของนักเรียนครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

ขอเชิญคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สพป.สระแก้ว เขต 1

ประชุม ณ หะประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต 1 ดังนี้

วันที่ 2 กันยายน 2557 09.00-12.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

13.00-16.30 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)

วันที่ 4 กันยายน 2557 09.00-12.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ การศึกษาปฐมวัย และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

13.00 – 16.30 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา และพลศึกษา

วันที่ 11 กันยายน 2557 09.00-12.00 น. กิจกรรมลูกเสือ

12345

123456

 

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา