ประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 3 คน
ได้แก่1) นางภานิชา  ศิลาชัย  2)นายอนุพงษ์  ปราสาทภิญญโญ 3)นางสาวสุวรรณีย์ ปริปุณณะ
ในวันศุกร์ที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557
TEACHR1 TEACHR2 TEACHR3 TEACHR4 TEACHR5 TEACHR6 TEACHR7 TEACHR8 TEACHR9 TEACHR10 TEACHR11 TEACHR12 TEACHR13 TEACHR14 TEACHR15 TEACHR16 TEACHR17 TEACHR18 TEACHR19