ประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 3 คน
ได้แก่1) นางภานิชา  ศิลาชัย  2)นายอนุพงษ์  ปราสาทภิญญโญ 3)นางสาวสุวรรณีย์ ปริปุณณะ
ในวันศุกร์ที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557
TEACHR1 TEACHR2 TEACHR3 TEACHR4 TEACHR5 TEACHR6 TEACHR7 TEACHR8 TEACHR9 TEACHR10 TEACHR11 TEACHR12 TEACHR13 TEACHR14 TEACHR15 TEACHR16 TEACHR17 TEACHR18 TEACHR19

ติดต่อ สพป.สก.1