ธรรมมะวันศุกร์

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
จัดกิจกรรมธรรมมะวันศุกร์ ด้วยการแต่งชุดขาว และสวดมนต์
TUMMA1 TUMMA2 TUMMA3 TUMMA4 TUMMA5 TUMMA6 TUMMA7 TUMMA8 TUMMA12

ติดต่อ สพป.สก.1