การส่งเสริมนักเรียนที่่มีความสามารถพิเศษ

ด้วย สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐ ทีวี ได้จัดทำโครงการ ไทยรัฐ เรนเจอร์ ซึ่งออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.30 น. โดยนำเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

(เก่ง ดี และมีความกตัญญู) มานำเสนอในรายการ พร้มทั้งมอบทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท

สพป.สระแก้ว เขต 1 จึงแจ้งโรงเรียนทราบ หากมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ให้คัดเลือกนักเรียนชั้น ป.1-6

ที่มีความสามารถพิเศษ และมีความประพฤติดี โดยส่งข้อมูลรายละเอียด ถึง คุณรัชตา อุจจ์ศรี

บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคลาสท์ จำกัด เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีสังสิต

แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร 08 8627 7557

ภายในวันที่ 2 กันยายน 2557

image0031

image0032

ติดต่อเรา