การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 แจ้งกำหนดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กไปแล้วนั้น

บัดนี้ สพฐ. ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงวันจัดพัฒนาจากเดิมวันที่  5- 7  กันยายน 2557  เป็นวันที่ 26-28 กันยายน 2557  ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดดังแนบ

1

ติดต่อเรา