ติดตั้งทีวีจอ LCD

นายทวีสักดิ์  พึ่งบัว  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองทรายดำเนินการติดตั้งทีวีจอแบน

เพื่อใช้ในการประกอบการจัดเรียนการสอน

DSC02507 DSC02508 DSC02509 DSC02514

ติดต่อเรา