มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ

โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ มีความยินดีขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ

ในงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ คุณครูประสิทธิ์  ชื่นชม และ คุณครูทัศนะ  พานิชไทย

17 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ เวลา 18.00 น.

** สั่งจองโต๊ะ ได้ที่ อ.วราภรณ์  พึ่งงาม  081-8903673** (โต๊ะจีน)

ติดต่อ สพป.สก.1