ประชุมโรงเรียนในฝันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ณ ร.ร.วัดคลองตาสูตรสามัคคี วันที่28 สิงหาคม 2557

ประชุมโรงเรียนในฝันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี

วันที่ 28 สิงหาคม 2557

10001001