ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ กำกับดูแลการรับสมัครสอบบรรจุฯ

นายศักดิ์ชัย บรรรสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ กำกับดูแลการรับสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ซึ่งเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์
สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗

สรุปจำนวนยอดผู้สมัครสอบฯ ประจำวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ดังนี้

๑. คณิตศาสตร์                           จำนวน           ๙๒       คน
๒. วิทยาศาสตร์ทั่วไป               จำนวน           ๖๗       คน
๓. ภาษาไทย                            จำนวน            ๗๖       คน
๔. ภาษาอังกฤษ                       จำนวน         ๒๙๓       คน
๕. ประถมศึกษา                        จำนวน         ๒๘         คน
๖. ปฐมวัย  ศึกษา                      จำนวน         ๖๗         คน
๗. ดนตรีสากล                          จำนวน            ๓         คน
๘. นาฏศิลป์                              จำนวน            ๔         คน
รวม                         จำนวน        ๔๐๙         คน

IMG_6147 IMG_6153 IMG_6156 IMG_6158 IMG_6159 IMG_6162 IMG_6164 IMG_6168 IMG_6171 IMG_6174 IMG_6181 IMG_6185 IMG_6187 IMG_6190 IMG_6193 IMG_6194

ติดต่อเรา