บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่สมัครใจไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาอื่น

1.บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ที่สมัครใจไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาอื่น

2.บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ที่คงบัญชีได้ตามเดิม

ติดต่อเรา