เชิญประชุมประจำเดือนเมษายน 2557

สพป.สระแก้ว เขต 1 เชิญประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม

ประจำเดือน ในวันที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์

ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ติดต่อ สพป.สก.1