จังหวัดเคลื่อนที่ “สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน”

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ได้รับเกียรติเป็นสถานที่จัดงาน จังหวัดเคลื่อนที่ “สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน”ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความภักดีเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองและรู้รักสามัคคี ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานราชการต่าง หน่วยงานการ้าค้า และประชาชน มีการมอบถุงยังชีพ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน มอบจักรยานตามโครงการ มีการให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ และโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ได้จัดชุดการแสดง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชมอีกด้วย

ติดต่อ สพป.สก.1