แจ้งโรงเรียนในกลุ่มสระขวัญ

เนื่องจากโรงเรียนบ้านคลองมะละกอเป็นเจ้าภาพจัดค่ายศิลปะสระขวัญ  ครั้งที่  4  ในวันที่  12  กันยายน  2557  จึงขอให้โรงเรียนในกลุ่มสระขวัญ ส่งรายชื่อนักเรียน  ชั้น  ป.4- ป.6   (โรงเรียนละ  5  คน)  ครูผู้ควบคุมนักเรียน  1  คน  ส่งรายชื่อที่  เมล์  [email protected]  ติดต่อ  0890442614  ครูวิริยะ  ปะโสทะกัง

ติดต่อเรา