ด่วนที่สุด..แจ้งเลื่อนการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ, สำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น

ขอแจ้งเลื่อนการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ, สำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น จากวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2557

เป็นวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2557 ส่วนสถานที่ที่ใช้จัดอบรมที่เดิม

ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารรายละเอียดโครงการ ใบสมัคร ตามไฟล์แนบนะคะ

(ขอความร่วมมือ ผอ.โรงเรียน โปรดตรวจสอบครูที่อยู่ในความรับผิดชอบว่าครูในโรงเรียนท่านทุกคน มีวุฒิทางลูกเสือหรือยัง

หากยังไม่มีวุฒิทางลูกเสือโปรดส่งครูเข้ารับการอบรม ตามนโยบายท่าน ผอ.เขต ด้วยคะ)

อ.จันทนา  081-9499130

840

ติดต่อเรา