::: รับมอบถังน้ำจากกองร้อยทหารพรานที่ 1306 :::

28 สิงหาคม 2557 กองบังคับการกองร้อยทหารพรานที่ 1306

ได้มอบถังน้ำให้แก่โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา

ตัวแทนรับมอบโดย ครูสิทธิชัย เนียรศิริ

001 002 003 004

ติดต่อเรา