แจ้ง username & password กรอกข้อมูล 29 ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ

แจ้งการใช้ username & password กรอกข้อมูล 29 ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ สพป.สระแก้ว เขต 1

ทุกโรงเรียน ช่วยprintไว้เป็นหลักฐาน กันลืม มีผลใช้ในการกรอก ars รับรองผลการปฏิบัติราชการ 

หากสงสัยติดต่อ ศน.วีรศักดิ์ 081-8647350

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ    username password viteeputda57

ติดต่อ สพป.สก.1