เดินรณรงค์โครงการเด็กไทยฟันดี

ด้วยโรงเรียนบ้านคลองทรายได้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยฟันดี

ได้ร่วมทำกิจกรรมในการเดินรณรงค์เรื่องการดูแลรักษาฟันให้แข็งแรง

DSC02442 DSC02404 DSC02405 DSC02415 DSC02420 DSC02423

ติดต่อเรา