แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ขอเชิญประชุมในวันที่ 1 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น 3 สพป.สระแก้ว เขต 1

รายละเอียดดังแนบ IMG IMG_0002

ติดต่อเรา