ประชุมสารสนเทศระดับจังหวัด

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมดอกแก้ว เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ดูและระบบสารสนเทศจากหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุม

IMG_4181 IMG_4183 IMG_4187 IMG_4189 IMG_4191 IMG_4192 IMG_4193 IMG_4195

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1