มุทิตาจิตเกษียนอายุราชการ

paning4

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์  มีความยินดีขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงาน

มุทิตาจิต  เกษียณอายุราชการ  คุณครูกนกลักษณ์  นงนุช  (ครูหนิง)

19  กันยายน  2557  ณ  หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์  เวลา  18.00  น.

 

ติดต่อ สพป.สก.1