แจ้งกำหนดวันประชุม วันเดือนปีและสถานที่แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

ด้วย สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอแจ้งตารางการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานและตัดสินการแข่งขันทัษะทางวิชาการ

และกำหนดวัน และสถานที่แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

642557

ติดต่อ สพป.สก.1