นายประสิทธิ์ พรมสร ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ผู้ปกครอง ชุมชน ร่วมสร้างฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง เป็นที่รักของชุมชน ส่งผลให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสิ่ง ๆ ดี ๆ ใหักับโรงเรียน
ในวันนี้ก็เช่นเดียวกัน  ผู้นำหมู่บ้าน ผู้ปกครอง ชุมชน ร่วมสร้างฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ผู้อำนวยการโรงเรียน นายประสิทธิ์ พรมสร
ให้ความเอาใจใส่ คุณครูร่วมมือร่วมใจ  ดูแล ให้กำลังใจ จัดหาข้าวปลาอาหาร น้ำดื่ม บริการอย่างดี

 

 

DSC07399_Fotor

 

DSC07388_Fotor_CollageDSC07330_Fotor_Collage

 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

http://www.banmaisaithong.ac.th/mainpage

 

ติดต่อ สพป.สก.1