กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านพรหมนิมิตโดยในกิจกรรม ได้มีการให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

การทดลองต่างๆ ที่ตื่นตาตื่นใจ ซึ่งทำให้นักเรียนรู้สึกตื่นเต้น

กับกิจกรรมต่างๆที่ได้ร่วม

 

ติดต่อเรา