ถ่ายทำรายการมองรอบด้านกับธนาคารออมสิน (ตอนเมล็ดพันธ์ุแห่งความดี)

วันที่ 26 สิงหาคม 2557

บริษัท อัพเปอร์พลัส จำกัดผู้ผลิตรายการ “มองรอบด้าน”  

โดยธนาคารออมสินเป็นผู้สนับสนุน  มาถ่ายทำรายการ

ที่โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ ชุดเมล็ดพันธุ์แห่งความดี

 ในโอกาสที่โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ

ได้รับรางวัล โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรมระดับประเทศ ปี  2556

และจะออกอากาศทางช่อง 5  ในวันอังคาร  ที่  16  กันยายน  2557   

IMG_0759

IMG_0754 IMG_0760 IMG_0767 IMG_0771 IMG_0773 IMG_0787 IMG_0790 IMG_0799 IMG_0810 IMG_0819 IMG_0830 IMG_0832 IMG_0842 IMG_0843 IMG_0850 IMG_0854 IMG_0859 IMG_0862 IMG_0868 IMG_0878 IMG_0884 IMG_0892 IMG_0898 IMG_0903 IMG_0906 IMG_0914 IMG_0929 IMG_0935 IMG_0950IMG_0961IMG_0955

ติดต่อเรา