ขอเชิญรดน้ำศพ

ขอเชิญร่วมรดน้ำศพเด็กชาย นธี  หาบุญมี  บุตรชาย ผอ.หงษ์คำ  หาบุญมี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินดินแดง  ณ  วัดเขาสิงโต   เวลา  15.30  น.

ติดต่อเรา