โครงการปฏิบัติธรรมสู่เยาวชนตำบลศาลาลำดวน กลุ่มเครือข่ายดอกลำดวน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์

ได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมสู่เยาวชนตำบลศาลาลำดวน กลุ่มเครือข่ายดอกลำดวน

ระหว่างวันที่ 18 -20 สิงหาคม 2557

ณ วัดศาลาลำดวน ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 

100_3610 IMG_9605 100_3616 IMG_9620 IMG_9693 IMG_0028

 

IMG_0130IMG_9779 IMG_9941IMG_9727IMG_0206

ติดต่อ สพป.สก.1