การนิเทศติดตามโรงเรียนดีประจำตำบล

 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส รับการนิเทศการเรียนการสอน ชั้นป.3และ ม.3 

โรงเรียนดีประจำตำบล

 25 สิงหาคม 2557

DSCN3110 DSCN3112 DSCN3114 DSCN3127 DSCN3133

ติดต่อ สพป.สก.1