ศาลาพักร้อน

โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้วได้สร้างศาลาพักร้อน

ให้กับนักเรียนเพิ่มอีกจำนวน 2 หลัง

 

2508570123

Message us